آيفون تصويری ۲۸۰ واحدی سرافرازان-فربیکو

آیفون تصویری پروژه سرافرازان در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه:

  • تعداد واحد: ۲۷۰ واحد در ۴ بلوک ۵۴ واحدی
  • تعداد طبقه: ۹ طبقه
  • خدمات منحصر به فرد: اتصال ۲۸۰ واحد با دو پنل و امکان ارتباط با پنج نگهبانی به صورت همزمان