آيفون تصويری ۱۴۵ واحدی مجتمع نرگس- فربیکو

آیفون تصویری برج های مسکونی نرگس در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه عبارت است از :

  • تعداد واحد: ۱۴۵ واحد
  • تعداد طبقه: ۱۰ طبقه
  • خدمات منحصر به فرد: اتصال ۱۴۵ واحد با یک پنل و امکان ارتباط با سه نگهبانی به صورت همزمان