آیفون تصویری ۷۵ واحدی مجتمع زیتون-فربیکو

آیفون تصویری برج مسکونی افرا در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه:

  • تعداد واحد: ۱۴۲ واحد در ۵ بلوک
  • تعداد طبقه: ۳ طبقه
  • مشخصات: دارای ۲ درب مجزا و پارکینگ جداگانه، امکان ارتباط هر دو پنل فربیکو بدون نیاز به سخت افزار جانبی