آیفون تصویری ۸۶ واحدی مجتمع آبشار-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی آبشار در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه:

  • تعداد واحد: ۸۶ واحد
  • تعداد طبقه: ۹ طبقه