پخش کننده تصویر ۱۶ کانال

توضیحات

پخش کننده تصویری ۱۶ کانال فربیکو

پخش کننده تصویر ۱۶ کانال آیفون تصویری فربیکو برای تقویت صدا و تصویر در ساختمان هایی با تعداد طبقات بالا مورد استفاده قرار می گیرد یعنی به ازای هر هشت واحد یک تقویت کننده تصویر یا پخش کننده تصویر نصب می شود و کمک می کند در طبقات بالای ساختمان کیفیت صدا و تصویر کاهش پیدا نکند.