ساعت کاری شرکت

شنبه تا پنجشنبه: ۷:۳۰ / ۱۴:۳۰

آدرس دفتر مرکزی

مشهد، ميدان شريعتی، خيابان کوهسنگی، کوهسنگی ۲ (دکتر بهشتی ۳)، پلاک ۱۳، واحد ۱

ایمیل ها

مدیر عامل: info@manager.ir

فروش: info@sele_Ferbico.ir

خدمات: info@sele_Ferbico.ir

شماره تلفن

دفتر مرکزی:        ۳۸۱۱۲۳۰۰-۰۵۱

                ۰۵۱-۳۸۱۱۲۳۰۱

                ۰۵۱-۳۸۱۱۲۳۰۲